BABYCHIC
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Kateřina Maršáková
Adresa
Nové náměstí 1261/3
Praha 10-Uhříněves
10400
Česká republika
69030863
jsme plátci DPH
Telefon 608116012
. .

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.BABYCHIC.CZ

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Kateřina Maršáková) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

Prodávající:

 

Kateřina Maršáková

 

Ńové náměstí 1261/3

 

104 00 Praha 10 - Uhříněves

 

IČ: 69030863

 

DIČ: jsme plátci DPH

 

Kupující: zákazník internetového obchodu www.babychic.cz

 

 

 

2. Předmět smlouvy

 

 

 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, ceny a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:


  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh

 

 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy


 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • Odstoupit od objednávky zboží je možno do druhého dne po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu k.marsakova@gmail.com
 •  Po vypršení této lhůty si vyhrazujeme právo požadovat náhradu škody vzniklou s objednáním zboží. Pokud zákazník stornuje svou objednávku po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

 • Veškeré přijaté objednávky jsou závazné (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) . V případě, že nebude zásilka zaslaná na dobírku vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,-  Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši! Veškeré nesplacené pohledávky budou podstoupeny společnosti Deredes s.r.o k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.


  V případě stornování objednávky, ještě před zasláním balíku, se žádná pokuta neplatí! Upozornění platí pouze pro kupující, kteří si nechají zboží, které nevyzvednou, zaslat na dobírku a neodstoupí od smlouvy!

 

4. Cena a placení

 

Nabídkové ceny jsou uvedené na WWW stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Na Vaši žádost Vám bude vystaven daňový doklad. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

 

Platbu za zboží lze uskutečnit platbou předem bankovním převodem na účet č.107-9706710267/0100 nebo dobírkou při převzetí zásilky. V případě převodu bude zákazník vyzván k platbě a budou mu zaslány podklady k bankovnímu převodu. Zboží bude odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.

 

5. Dodací lhůta

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

 

Expedice zboží proběhne v nejbližším možném termínu po obdržení platby (v případě platby na účet). V případě platby dobírkou je pak zboží expedováno v nejbližším možném termínu po objednání. Objednané zboží posíláme obvykle jako doporučené psaní nebo balík prostřednictvím České pošty.

 

 

 

6. Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14ti dnů od převzetí

 

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Dle Občanského zákoníku §53

 

odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace
na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a
bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

 

odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

 

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
  nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,

 • spočívajících ve hře nebo loterii

Následkem odstoupení
od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost
obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co
podle zrušené smlouvy dostaly.

 

 

Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté
plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je
pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. 
Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající
povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30
dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či
jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k
částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen
chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku
prodávajícímu nahradit v penězích.

 

Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

 

  • Zboží musí být neporušené a nepoužité v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.

 

  • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.

 

 • Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

7. Záruční doba a reklamační řád

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Nové zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

 

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Tato reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamačního nároku. Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí zákazník.

 

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamce jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

 

8. Dopravní podmínky, poštovné

 

Po předání zásilky přepravci trvá dodání zásilky obvykle 2-5 pracovních dní. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.

 

 

 

Ochrana osobních dat

 

Vážíme si Vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu  a to pouze pro účely přímé komunikace se zákazníkem.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA
zboží do 1.500,- Kč ... Balík do ruky s dodáním do druhého dne od odeslání
68,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA
zboží nad 1.500,- Kč
ZDARMA ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
je možný po předchozí domluvě
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PŘEVODEM NA ÚČET
107-9706710267/0100
BEZ POPLATKU
DOBÍRKOU
Celkovou částku včetně poštovného uhradíte při PŘEVZETÍ zásilky od dopravce.
40,00 Kč
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 1.500,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA
. . .